Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOW

1.    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a)    w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

b)    w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, które dostarczane są osobno,

c)    w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Wind-Snow-Moto 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 151 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@wsm24.com.pl. W piśmie należy wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.

4.    Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy i dołączyć go do przesyłki i/lub przesłać drogą elektroniczną, jednak nie jest to obowiązkowe, chyba, że zakupu dokonano w systemie ratalnym. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. W oświadczeniu należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot należności, chyba, że zakupu dokonano w systemie ratalnym.

5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za zakupione rzeczy, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.    Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz(y) na adres Wind-Snow-Moto 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 151, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Państwo ponosicie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

>POWRÓT DO GÓRY